Kondiční a individuální tréninky

Kondičně připravujeme jednotlivce i sportovní týmy (např. fotbal, tenis, basketbal atd..)


Co je hlavní náplní tréninků?
– Rozvoj schopností (rychlost, síla, vytrvalost, koordinace…)
– Technika běhu, posilování a další důležité dovednosti dle sportu
– Přizpůsobení (specifikace) tréninků danému sportu a závodům/ zápasům
– Případná společná soustředění a další akce s kondičním trenérem
– Rekondice sportovců a obecná kondiční příprava


napište, pro koho je trénink určený (dítě, dospělý, nesportovec), případně další rozšiřující informace
kopii formuláře odesíláme na uvedený e-mail