Oddíl Atletika Jesenice


Atletika rozvíjí tělo po všech stránkách, je komplexní, různorodá a spravedlivá

Atletika je považována za olympijský sport číslo jedna a přezdívá se jí „královna všech sportů“. Kultivuje totiž nejen tělo, ale rozvíjí všechny základní pohybové dovednosti jako je běh, skok a hod. Snad žádný jiný sport nenabízí tak širokou škálu možností. Vrhy a hody rozličným náčiním, běhy krátké, dlouhé, do vrchu, přespolní či přes překážky, skoky do dálky i výšky, sportovní chůze či víceboje, které všechny dovednosti unikátně kombinují. Každý si tak může najít oblast, která mu sedí a v níž se bude moci realizovat.

Cílem Atletiky pro děti je rozvoj všeobecných pohybových schopností a osvojování základních pohybových dovedností. Učíme děti nejen běhat, skákat a házet, ale učíme je všem základním sportovním dovednostem.

Dbáme na to, aby se naučily kotoul nebo stojku, aby uměly válet sudy, driblovat s míčem. Tréninky probíhají především herní formou, využíváme v nich i přirozený sklon dětí k soutěživosti.

Inspiraci se mimo jiného snažíme čerpat z projektů Českého atletického svazu (Atletika pro děti, Atletika pro rodinu, nebo Pohybová gramotnost)

Hlavní idea při tréninku je:

Děti se „musí“ naučit mít rády pohyb co nejdříve, mělo by je to těšit a je třeba se hýbat správně a zdravě!
V útlém věku nejde o výkon ale radost z pohybu.
V hodinách dostávají prostor hlavně ti, které to baví (aby nakazili i ostatní).
Hrajeme hodně her, děti ani nepostřehnou, že se jim rapidně zlepšuje fyzička , síla, obratnost i odolnost…

Pokud chcete, aby Vaše dítě začalo sportovat, atletika je skvělým „odrazovým můstkem“!
Nechceme vychovávat jen ATLETY, ale děti, které mají rády pohyb. Komplexní pohyb.

Pohyb je život, pohyb je radost, pohyb je hra s tělem