Domácí úkol – klus, posilování

Od října dostávají atleti domácí úkoly, protože se potřebujeme hýbat každý den.

posilujeme i na tréninku, zdatnost většiny dětí je bohužel velmi podprůměrná.


Další tréninková jednotka by měla být – výklus venku, plynulý běh po dobu 20-25 minut v pomalém tempu!

Nezáleží na uběhnuté vzdálenosti, ale na plynulém běhu bez zastavení – případně indiánský běh (střídání klusu a chůze).

Dále musíme trénink doplnit o posilování břicha a zad, proto je potřeba 1-2x týdně posilovat

Zaměřujeme se na partie břicha a zad – 4 cviky dle ukázky na tréninku

(stříhání nůžkami, motýlek v leže na břiše, rotace trupu s nohami nataženými před sebou s pohybem vlevo-vpravo, motýlek v sedě s rovnými zády a nataženými nohami)

Nezapomínejme na strečink po běhu, přikládám pár ilustračních fotografií

Investujte do švihadla a míčku (tenisák, balonek…) – budeme potřebovat později, budeme potřebovat při tréninku!!