Atletické disciplíny podle kategorií

Přípravka (chlapci i dívky závodí společně) do 11let

V přípravce děti připravujeme po všeobecné stránce, dětí si osvojují základy atletiky a zkoušejí si všechny disciplíny. Nejčastěji závodíme v těchto disciplínách:

V mladších žácích se atleti začínají specializovat na závodní disciplíny, neměli bychom však zapomínat na všeobecný rozvoj a důležitá kompenzační cvičení:

Mladší žáci 12-13let

Mladší žákyně 12-13let

Starší žáci 14-15let

Starší žákyně 14-15let

Dorostenci 16-17let

Dorostenky 16-17let

Junioři a Muži 18+

Juniorky a Ženy 18+