Platba členských příspěvků


Členství v klubu Atletika Jesenice, z.s. můžete hradit ve dvou pololetních splátkách nebo jednorázově.

  • 1.pololetí 2023 – členství ve výši 2.000,-(1x trénink) nebo 4.000,- (2x tréninky) do 28.2.2023
  • 2.pololetí 2023 – členství ve výši 2.000,- (1x trénink) nebo 4.000,- (2x tréninky) do 30.9.2023
  • celoroční členství 2023 ve výši 4.000,- (1x trénink) nebo 8.000,-Kč (2x tréninky) do 28.2.2023

Platba 2.000,-Kč
Platba 4.000,-Kč

Údaje k platbě
Částka k uhrazení: 2000,- Kč / 4000,- Kč
Číslo účtu: 34534553/2010
Variabilní symbol platby: rodné číslo (nepovinné)
Poznámka: jméno atleta

FIO banka – 34534553/2010

Placení příspěvků je jedna ze základních povinností členů klubu.
V případě ukončení členství nás neprodleně informujte na e-mail.

Pokud Vám zaměstnavatel přispívá z fondu FKSP, vystavíme fakturu.

Pokud potřebujete potvrzení pro pojišťovnu, napište nám.


Z členských příspěvků hradíme:

  • pronájem tréninkových ploch a tělocvičen
  • tréninkové vybavení (míče, raketky, kužely, překážky, medicinbaly…)
  • příspěvek za člena do ČAS a registrace závodníka (atletika.cz)
  • výdaje spojené s organizací závodů
  • odměny trenérům a školení trenérů